Kredsen tilbyder seniorvæbnere og op efter 2 gratis kurser om året. Det eneste det kræver er, at man på kursus medtager en tilskudsseddel, udfylder den, og får den underskrevet af kursusleder/instruktør. Kredslederen skal have sedlen herefter, senest en måned efter endt kursus.

Har man ikke fået udfyldt og underskrevet sedlen, står man selv for betaling af kurset.

Aktuelle FDF Kurser

Find indbydelse, praktisk information og tilmelding til aktuelle FDF kurser

FDF kurser