Samværdsregler

I FDF Solbjerg har vi udarbejdet følgende samværdsregler, som vil blive opdateret årligt.

Læs kredsens samværdsregler.

Samværdsregler

Klatretilladelse

Aktiviteter som involvere klatring, hvor deltagere er over 2 meters højde, kræver tilstedeværelse og udførelse af uddannet klatreinstruktører.

Deltage i klatreaktiviteter kræver tilladelse fra forældre/værge, hvis deltager er under 18 år.

Fototilladelse

I FDF bruger vi ofte billeder af medlemmerne til f.eks. hjemmesider og blade, både lokalt og landsdækkende. Ifølge persondataloven må foreninger som FDF kun offentliggøre fotos på internettet med en skriftlig tilladelse. Hvis det drejer sig om børn under 15 år, kan det kun ske med udtrykkelig samtykke fra forældre. Denne erklæring beder vi om skriftelig hver gang børnene skal på sommerlejr, som er den begivenhed i kredsen, hvor der tages flest billeder.

Der skelnes dog mellem vellignende portrætter/nærbilleder og genre-billeder af situationer. Sidstnævnte kan vises på en hjemmeside uden tilladelse.

Vi beder forældre om at tage stilling til, hvorvidt vi må offentliggøre billeder af jeres børn eller ej. Hvis I ikke ønsker, at billeder af jeres barn lægges ud på internettet, respekterer vi det. I bedes så kontakte leder eller andre fra kredsen, eller skrive det i feltet "bemærkninger/særlige hensyn" ved tilmelding til diverse hytteture el. lign. arrangementer.

Ulykkesforsikring

FDF har intet ansvar for at dække for ulykke eller skade for vores medlemmer, hvis skaden sker i sammenhæng med FDF-aktiviteter. Forældre skal selv sørge for at have en dækkende fritids- og ulykkeforsikring.

Hvis der forvoldes skade på børnenes genstande, fx telefoner, grej eller lignende, vil det være barnets egen forsikring som skal dække, eller personen evt. som har forvoldt skaden.

Mobilpolitik

I FDF Solbjerg har vi udformet en politik for håndtering af mobiltelefoner, som børn har med på lejrture.

Mobiltelefonpolitik

Kano-sejlads

I FDF Solbjerg er vi så heldige at have 6 kanoer, som vi kan benytte.Når man er væbner, og op efter, kan man få mulighed for at sejle i kanoerne. Pilte kan ved særlige lejligheder også komme ud på vandet, hvis der er tilstrækkeligt med ledere og i roligt vand/vejr.

Børnene vil blive instrueret i at manurere en kano, og for at øve mest mulig realistisk kan man ikke undgå en at komme en tur i vandet ved kæntringsøvelser.

For at kunne få lov til at sejle i kano, er det nødvendigt at kunne svømme min. 200 meter i et svømmebassin.

I FDF Solbjerg sejler vi altid efter forholdene, og derfor kan en planlagt kano-tur også blive aflyst i sidste øjeblik, hvis forholdene ikke viser sig gunstige.

Dolkeregler

I FDF Solbjerg er det muligt at tage dolkemærke. Hvis du har et dolkemærke betyder det, at de grundlæggende regler for brug af en dolk er blevet gennemgået, og der på klassen er blevet øvet i at håndtere en dolk.

Hvis du har en dolk med på lejre - eller almindelige klassemøder, hvor der ikke er planlagt snitte-aktivitet - skal du aflevere dolken til dine ledere, og de vil udlevere den til dig, hvis du skal bruge den.

I følge loven, er det lovligt at bære dolk i offentligheden, hvis man har sin forbundsskjorte på, og hvis man er på vej til eller fra en aktivitet, hvor dolken har været i brug.

FDF Solbjergs dolkeregler:

  • Når man er til FDF, skal man have lov af en leder til at bruge dolke. Man må ikke snitte uden at have fået lov.
  • En dolk er ikke et legetøj, det er derfor vigtigt at man IKKE leger med dolken, eller er forstyrrende mens andre bruger en dolk.
  • Når man ikke bruger dolken, skal den altid være i dens skede(dolkens hylstre). En dolk må aldrig ligge og flyde.
  • Man afleverer dolken til en anden person ved at holde i bladet. På denne måde skærer personen, du giver dolken til, sig ikke.
  • Man må ALDRIG snitte i friske træer.
  • Når man snitter, skal man altid være mindst en arms længde væk fra personen ved siden af en. På denne måde undgår man at ramme hinanden med dolken, hvis den pludselig smutter.
  • Når man snitter med en dolk, skal man altid snitte væk fra sig selv. Man må ALDRIG snitte ind mod sig selv.
  • En dolk må ikke bruges til at snitte i andet end træ.
  • Dolken skal være ren og vedligeholdt.

Badetilladelse

Når vi i kredsen tager på lejr, hvor der er mulighed for at bade, beder vi forældrene om en badetilladelse.

Når vi bader, har vi altid voksne både i vandet og på land.

Vi bader altid efter forholdene.

Håndtering af lejr-udstyr

Når vi er på lejr, og på de ugentlige klassemøder, bruger vi sommetider forskelligt værktøj i form af dolk, økse, sav o.lign.

Vi forventer, at børnene er indforstået med forholdregler der gælder ved håndtering af sådanne remedier. Dvs. man ikke leger med værktøjet, og det behandles ordentligt.

Fra kredsens side vil vi sørger for, at håndtering af værktøj sker i en sikkerhedsmæssig zone. Dvs. hvis vi kløver brænde, er det altid et stykke væk fra hvor andre børn og voksne opholder sig.